top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

01.oktober på St Rita Radio

Herren vernet og lærte henne;

han voktet henne som sin øyensten.

Som en ørn bredte han ut sine vinger,

tok henne og bar henne på sine skuldre.

Herren alene var hennes fører.


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

26. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Minnedag Den hellige Teresa av Lisieux


Evangelium Luk 10,13–16

På den tid sa Jesus: «Ve deg, Korazin! ve deg, Betsaida! for om de undergjerninger som dere har opplevd, var skjedd i Tyros eller Sidon, ville de forlengst ha vendt om og sittet i sekk og aske. Og på Dommens Dag skal det ikke gå Tyros og Sidon så ille som dere. Og du, Kafarnaum - så du tror du skal heve deg like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du bli styrtet ned! - Den som lytter til dere, lytter til meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster også den som har sendt meg.»

Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag (kommer)

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV30.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page