top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

1.desmber på St Rita Radio

Til deg løfter jeg min sjel, min Gud;

til deg setter jeg min lit,

og jeg skal ikke bli til skamme.

La ikke mine fiender håne meg.

Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

1.uke i advent, onsdag

Evangelium Matt 8,5–11

På den tid kom Jesus til breddene av Galilea-sjøen, og gikk opp i høyden og satte seg der. Store folkemengder kom til ham og bragte med seg lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre, som de la for hans føtter. Han helbredet dem, og mengden var slått med undring, efter som de så stumme få talens bruk, vanføre bli friske, lamme gå omkring og blinde få synet igjen. Og de lovpriste Israels Gud.


Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes hjertelig synd på folket; nå har de holdt til her hos meg i tre dager, og de har ingen ting å spise. Men sende dem avsted uten mat vil jeg ikke, da kunne de rent forkomme på veien.» Disiplene svarer: «Hvor skal vi finne mat til å mette en slik mengde her ute i ødemarken?» Jesus spør: «Hvor mange brød har dere?» De svarer: «Syv, og så litt småfisk.» Da bød han folket slå seg ned på marken, tok de syv brødene og fisken, fremsa takksigelsen, brøt brødet i stykker og gav det til disiplene, som delte det ut til mengden. Og alle spiste til de ble mette, og det som ennå var til overs av stykkene samlet de sammen, syv fulle kurver.


Bønn

Laudes Hege.

Vesper Hege.

Tidebønn for uke 1, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
30.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page