top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

1.mai på St Rita Radio

Rop i jubel til Gud, all jorden.

Syng salmer til hans navn,

lovsyng hans ære. Halleluja.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradio


Dagens evangelium Joh 21,1–19 På den tid viste Jesus seg enda en gang for disiplene. Det skjedde ved Tiberias-sjøen, og gikk slik til.


Simon Peter og Thomas (også kalt Didymos) og Natanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus-sønnene, og enda to andre av hans disipler, var sammen. Så sier Simon Peter: «Jeg går for å fiske.» Og de andre svarer: «Vi går også med.» Så gikk de avsted og om bord i båten, men den natten fikk de ingenting.


Da det grydde mot dag, stod Jesus der på strandbredden. Men disiplene skjønte ikke at det var ham. Jesus sier da til dem: «Har dere ikke fått noe fisk, barn?»


De svarte nei.


Da sier han: «Kast noten på høyre side av båten, så får dere fangst.» De gjorde så, og dermed var noten så full av fisk at de ikke var i stand til å hale den inn.


Da sier den disippel som Jesus holdt så meget av, til Peter: «Det er Herren.» Ikke før hadde han hørt ordene: «Det er Herren», så hektet Simon Peter kittelen om seg – han hadde nemlig stått uten klær – og kastet seg på sjøen. De andre disiplene kom etter med båten – de var ikke langt fra land, bare et par hundre alen – og med den fulle noten på slep.


Idet de steg i land, fikk de se at der lå noe fisk og ble ristet over en kullild, og brød ved siden av. Jesus sa til dem: «Bring hit noe av den fisken dere fikk.» Simon Peter gikk om bord i båten og trakk noten i land. Den var full av store fisk, ikke færre enn hundreogtreogfemti, men til tross for mengden var ikke noten revnet. Jesus sier så til dem: «Kom og spis.» Ingen av disiplene våget å spørre ham hvem han var – for de visste godt at det var Herren. Men Jesus går hen og tar brødet og deler ut til dem, og likeså fisken.


Dette var tredje gang Jesus viste seg for disiplene, etter sin oppstandelse fra de døde.


[Da de hadde spist, sa Jesus til Simon Peter: «Simon, Johannes’ sønn, holder du mer av meg enn disse andre?»


Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.»


Jesus sier da: «Vokt mine lam.»


Men så igjen, annen gang, spør han: «Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær?»


Og han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.»


Jesus sier: «Vær hyrde for mine får.»


Og for tredje gang spør han: «Simon, Johannes’ sønn, holder du av meg?»


Da utbrøt Peter, bedrøvet over at Jesus tre ganger kunne spørre om han hadde ham kjær: «Herre, du vet alt; så vet du også at jeg holder av deg.»


Jesus sier: «Så vokt mine får.


– Og du skal sanne mitt ord: Da du var ung, spente du selv ditt belte om deg, og du kunne gå hvor du ville; men når du blir gammel, skal du rekke dine hender ut, og da skal en annen binde om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og derpå legger han til: «Følg meg.»]


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for påsketiden

Hentet fra boken Tidebønnene Volum Iutgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag
Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


30.april på St Rita RadioPodkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page