top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

1.oktober på St Rita Radio

La oss glede oss i Herren på festdagen for alle helgener.

Englene gleder seg ved denne høytid og priser Guds Sønn.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

31. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Mark 12,28–34

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:


«Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem.

Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.

Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.

Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.

Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.»


Bønn

Laudes Eli.

Vesper Eli.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
31.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page