top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

10.mars på St Rita Radio

Vend øret til mine ord, Herre, lytt til min klage,

hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud!


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.


1. uke i fasten, torsdag Førti martyrer av Sebasteia


Evangelium Matt 7,7–12

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For enhver som ber, skal få, den søkende skal finne, og den som banker, ham skal det bli lukket opp for. Eller er det noen av dere som ville gi sin sønn en sten, når han ber om et stykke brød, eller en slange, når han ber om fisk? Onde som dere er, vet dere altså allikevel å gi deres barn gode gaver. Men hvor meget vissere er det da ikke, at deres Far i himmelen vil gi gode gaver til dem som ber ham?

Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem: Der har dere hele Loven og Profetene.»

Bønn

Laudes lest av Gunn Ingeborg

Vesper lest av Gunn Ingeborg

Tidebønn for uke 2, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


9.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page