top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

10.september på St Rita Radio

"Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.

Gjør med din tjener etter din miskunn!"


Pavens bønneintensjon for august: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

23. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Luk 6,39–42

På den tid la Jesus denne lignelsen frem for disiplene: «Kan vel en blind lede en blind? Bærer det ikke da i grøften med dem begge? Disippelen står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Et lite rusk i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror: 'Bror, la meg få ta rusket ut av øyet ditt,' når du ikke ser bjelken i ditt eget? Din hykler! Få først bjelken ut av ditt eget øye, så ser du også skarpt nok til å få rusket ut av din brors.»

Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV9.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page