top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

11.august på St Rita Radio

"Barmhjertige Gud, av kjærlighet til deg levde den salige Klara i fattigdom. Hjelp oss på hennes forbønn å følge Kristus av hele vårt hjerte og nå frem for ditt åsyn i himlenes rike."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

19. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dersom din bror synder, så gå til ham og forklar ham det på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, ta da enda en eller to med deg, slik at 'saken kan bli gjort opp ut fra to eller tre vidners utsagn'. Vil han heller ikke høre på dem, så legg saken frem for kirken; og nekter han til og med å høre på kirken, da skal han for deg stå i samme stilling som en hedning, eller en tolloppkrever.»


«La så dette stå fast: Alt hva dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt hva dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Og likeså skal det stå fast, at såfremt to av dere blir enige om å be om noe, skal de få det av min Far i himlene, hva det enn er. For der hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem.»

Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


06.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page