top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

11.november på St Rita Radio

La min bønn komme for ditt åsyn,

Herre, vend ditt øre til min klage!


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

32. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag Den hellige Martin av Tours


Evangelium Luk 17,11–19

En gang Jesus ble spurt av fariseerne om når Guds rike skulle komme, svarte han dem: «Guds rikes komme kan ikke iakttas på den måten at man kan si: 'Se, her er det', eller 'der har vi det'. For Guds rike er midt iblant dere!»


Og til disiplene sa han: «Det skal komme en tid, da dere skal lengte efter å få se om så bare en eneste av Menneskesønnens dager - og ikke få oppleve det. Folk kommer til å si til dere at han er her, eller der, - men gå ikke dit, følg ikke efter! For som lynet flammer over himmelen fra synsrand til synsrand, slik skal Menneskesønnen vise seg på sin Dag. Men først må han lide meget og bli forkastet av sitt folk.»


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
10.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page