top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

11.september på St Rita Radio

"Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.

Gjør med din tjener etter din miskunn!"


Pavens bønneintensjon for august: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

23. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Minnedag for Den hellige Adelmar av Le Mans


Evangelium Luk 6,43–49

På den tid sa Jesus til disiplene: «Noe godt tre som bærer slett frukt, finnes ikke, men heller ikke noe dårlig tre med god frukt. Et tre kjennes på den frukt det bærer: En kan jo ikke plukke fiken av tistler, eller høste vindruer av tornekratt. Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.

Hvorfor kaller dere meg: 'Herre, herre,' - når dere allikevel ikke gjør som jeg sier? Enhver som kommer til meg og hører mine ord og innretter sitt virke derefter, jeg skal si dere hvem han er lik. Han ligner en mann som bygde et hus; han grov dypt og la grunnmuren på fjell. Og da elven flommet over og vannmassene brøt mot huset, klarte de ikke å rokke det, forsvarlig bygd som det var. Men den som hører uten å gjøre, han ligner en mann som bygde sitt hus på bare bakken, uten grunnmur. Og da flommen kom, falt det straks over ende; og den manns hus brøt fullstendig sammen.»


Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV9.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page