top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

12.desember på St Rita Radio

Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere,

for Herren er nær.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

3.uke i advent, søndag

Minnedag for Vår Frue av Guadalupe

Evangelium Luk 3,10–18

På den tid spurte mengden Johannes: «Hva skal vi da gjøre?»

Han svarte dem: «Den som har to kjortler, må dele med den som ingen har, og den som har nok å spise, må gjøre det samme.»

Det kom også tolloppkrevere for å la seg døpe, og også de spurte ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»

Han svarte: «Krev ikke inn større avgifter enn det dere har rett til.»

Det kom også soldater og spurte: «Og vi, hva skal vi gjøre?»

Og til dem sa han: «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får!»

Da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med kasteskovlen i sin hånd for å rense treskeplassen fra ende til annen, og samle hveten inn i kornboden. Men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.»

Også mange andre ting la han folket på hjerte, når han forkynte sitt budskap.


Bønn

Laudes lest av Pål.

Vesper lest av Pål.

Tidebønn for uke 2, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn (kommer)

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
11.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page