top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

12.mai på St Rita Radio

"Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,

og forkynne ditt navn for mine brødre."

Pavens bønneintensjon for mai: La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.


Minnedag for De hellige Nereus og Achilleus

Dagens utvalgte helgen Den hellige Pancratius av Roma

Evangelium Joh 16,12–15


Bønn

2. lesning matutin lest av Hæge. Laudes lest av Hege. Vesper lest av Hege. Tidebønn for uke 6, vol. III Hentet fra boken Tidebønnene Volum III utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Bønn

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk
St Rita TV


Fra 10.mai


Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page