top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

12.november på St Rita Radio

La min bønn komme for ditt åsyn,

Herre, vend ditt øre til min klage!


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

32. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Minnedag Den hellige Josafat Kuncewicz av Polotsk


Evangelium Luk 17,26–37

«Som det gikk til i Noas dager, slik skal det også gå når Menneskesønnen kommer: De spiste og drakk, tok seg hustru eller fikk en mann - inntil den dag Noa gikk inn i arken. Da kom flommen, og alle omkom. Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde, - men den dag Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen, og alle omkom. Og slik skal det gå den dagen Menneskesønnen åpenbares.


Om noen den dagen er oppe på takterrassen, men har sakene sine inne i huset, må han ikke gå inn og hente dem, og den som er ute på marken, må ikke gå hjem igjen. Husk på Lots hustru! Den som prøver å frelse livet, han skal miste det, mens den som setter livet til, han skal vinne det og leve. Og jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i en seng, og den ene bli tatt med, den andre latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern, og den ene blir tatt med, den andre latt tilbake.» - Men da de tok til orde og spurte: «Hvor, herre?» svarte han bare: «Der hvor åtselet ligger, vil gribbene vite å samles.»


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
11.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page