top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

12.oktober på St Rita Radio

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,

Herre, hvem kunne da bli stående?

Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

28. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Minnedag Den hellige Agilbert av Paris


Evangelium Luk 11,37–41

På den tid kom en fariseer og bød Jesus til middag, og Jesus gikk med og satte seg til bords. Fariseeren ble forbauset over at han ikke begynte med å rense seg før måltidet. Men Herren sa til ham:

«Ja, dere fariseere, dere vasker det ytre av kopper og kar, mens deres eget indre er fullt av ondskap og begjær! Uvettige mennesker! Han som har skapt det utvendige, har han ikke også skapt det indre? Gi heller hva dere eier bort i almisser, så blir allting rent for dere.»

Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV10.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page