top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

12.september på St Rita Radio

"Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!"


Pavens bønneintensjon for august: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

24. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for Jomfru Marias hellige navn


Evangelium Mark 8,27–35

På den tid drog Jesus og disiplene over mot landsbyene omkring Caesarea Philippi. Og underveis spurte ham dem: «Hvem sier folk at jeg er?»


De svarte: «Johannes Døperen, – men andre sier Elija, og andre igjen bare: en av profetene.»


Da spurte han dem selv: «Enn dere, hvem sier dere at jeg er?»


Peter tar da ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette forbød han dem strengt å snakke om til noen.


Deretter begynte han å forklare dem at Menneskesønnen skulle få meget å lide og bli forkastet av folkets eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige, og at han skulle bli slått i hjel og oppstå igjen etter tre dager. Alt dette taler han rett ut om.


Men Peter tok ham til side og begynte å tale ham alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter: «Bort fra meg, Satan, for du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»


Siden kalte han sammen folket og disiplene og sa til dem: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det; mens den som setter livet til for min skyld og for Evangeliets skyld, han skal frelse det.»

Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dagTidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV11.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page