top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

13.februar på St Rita Radio

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!

For du er min klippe og min tilflukt,

og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

6. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag for Den hellige Adolf av Osnabrück


Evangelium Luk 6,17.20–26

På den tid gikk Jesus sammen med de tolv ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon.


Da så han opp, festet blikket på sine disipler og sa:


«Salige er dere fattige, for Guds rike hører dere til.

Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette.

Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le.

Salige er dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld.

Gled dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres forfedre med profetene.

Men ve dere rike! for dere har alt fått deres trøst.

Ve dere som nå er mette, for dere skal komme til å sulte.

Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte.

Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profeter.»


Bønn

Laudes lest av Loke

Vesper lest av Loke

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


12.februar på St Rita Radio
Podkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page