top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

13.mars på St Rita Radio

Mitt hjerte sa til deg: Jeg har søkt ditt åsyn,

ditt åsyn, Herre, vil jeg søke.

Vend deg ikke bort fra meg!


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.Evangelium Luk 9,28b–36

På den tid tok Jesus Peter, Johannes og Jakob med seg opp i fjellet for å be. Og mens han bad, var det som om han skiftet utseende, og hans klær ble skinnende hvite. Og to menn kom og talte med ham; det var Moses og Elija, som viste seg i sin herlighet og talte om hans bortgang, om den skjebne han snart skulle få i Jerusalem. Peter og de andre som var med ham, var overveldet av søvn, men våknet til og fikk se lysglansen om ham, og de to mennene som stod der.


Idet Moses og Elija skulle skilles fra ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her; la oss sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija» – han visste ikke selv hva han sa. Og mens han talte, kom det en sky og senket seg over dem, og de ble grepet av redsel da de forsvant inn i skyen.


Da hørtes det ut fra skyen en røst som sa: «Dette er min Sønn, den utvalgte; lytt til ham!» Og i samme øyeblikk var det ingen å se uten Jesus alene.


Men den gang tidde de med dette, og sa ingenting til noen om det de hadde opplevd.


Bønn

Laudes lest av Hege

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 2, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


11.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page