top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

13.november på St Rita Radio

La min bønn komme for ditt åsyn,

Herre, vend ditt øre til min klage!


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

32. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag


Evangelium Luk Luk 18,1–8

På den tid fortalte Jesus disiplene en lignelse, om at de alltid skulle be og aldri gå trett: «I en by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller hadde respekt for noe menneske. Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på gang til ham og sa: 'Gi meg rett overfor min motpart.' Lenge ville han ikke vite av det, men til slutt sa han til seg selv: 'Enda jeg hverken frykter Gud eller har respekt for noe menneske, så volder denne enken meg slikt bryderi at jeg får gi henne rett, ellers ender hun med å plage livet av meg.'»


Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske dommeren sier! Og så skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt, selv om han synes å gi seg tid? Jo, jeg sier dere: Han skal snart nok gi dem deres rett! - Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
12.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page