top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

13.oktober på St Rita Radio

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,

Herre, hvem kunne da bli stående?

Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

28. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Evangelium Luk 11,47–54

På den tid sa Jesus: «Ve dere, som bygger gravmæler for profetene, - de samme som deres forfedre slo ihjel. Og selv er dere vidner på hva deres fedre gjorde, og samtykker i det, - for de slo ihjel, og dere reiser minnesmerkene! Derfor har også Guds Visdom sagt: Jeg vil sende dem profeter og sendebud, og noen av dem kommer de til å forfølge og slå ihjel, - slik at alt det blod av profeter som er blitt utgydt fra verdens skapelse av, fra Abels blod til blodet av Sakaria (han som de drepte mellom alteret og helligdommen), det skal dette folk bli trukket til ansvar for. Ja, vårt eget slektledd skal svare for det! - Ve dere lovkyndige, som har gjemt bort kunnskapens nøkkel! Selv er dere ikke gått inn, og de som var på vei til å gå inn, dem har dere hindret i det.»

Og da han gikk ut derfra, var de lovkyndige og fariseerne fulle av raseri mot ham og falt over ham med alle mulige spørsmål for å få ham til å si noe de kunne felle ham på.

Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV11.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page