top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

13.september på St Rita Radio

"Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!"


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

24. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Evangelium Luk 7,1–10

På den tid hadde Jesus holdt en tale til folket og gikk derefter inn i Kafarnaum. Der var det en offiser hvis tjener lå dødssyk, og denne tjeneren satte han meget høyt. Da nå offiseren hørte om Jesus, sendte han til ham noen av jødenes eldste, med bønn om at han måtte komme og redde tjenerens liv. Disse kom da til Jesus og bønnfalt ham innstendig om å gjøre det, fordi, som de sa, «han er det vel verd; han er en venn av vårt folk, og det er han som har latt bygge synagogen for oss.» Jesus gikk med dem, og nærmet seg allerede huset, da offiseren sendte noen av sine venner og lot si: «Gjør deg ikke så meget bry, herre, jeg er jo ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus - og derfor dristet jeg meg heller ikke til å komme til deg i egen person, - men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater til å befale over. Sier jeg til en: 'Gå,' så går han, og til en annen: 'Kom,' så kommer han; og sier jeg til min slave: 'Gjør dette,' så gjør han det.»


Jesus undret seg da han hørte dette. Og han vendte seg mot mengden som fulgte ham og sa: «Nei, det sier jeg dere: Ikke en gang i Israel har jeg funnet en slik tro.» Og da utsendingene vendte tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.


Bønn

Laudes lest av Eli.

Vesper lest av Eli.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV12.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page