top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

14.august på St Rita Radio

"Ærefulle ting er sagt om deg, Maria.

I dag er du blitt opphøyet over englenes kor,

og i evighet fryder du deg med Kristus."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

19. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Minnedag for Den hellige Maximilian Maria Kolbe


Evangelium Luk 11,27–28

På den tid talte Jesus til folket. Da var det en kvinne i mengden som ropte: «Lykkelig det liv som bar deg, og det bryst du diet!»

Men han svarte: «La oss heller si: Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg etter det!»


Bønn

Laudes lest av Loke.

1.Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


12.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page