top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

14.desember på St Rita Radio

Jeg søker aldri annen ros enn vår Herre Jesu Kristi kors.

Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

3.uke i advent, tirsdag

Minnedag for Den hellige Johannes av Korset

Evangelium Luk 14, 25-33

En gang da store skarer fulgte ham, vendte han seg mot dem og sa: "Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Ja, om en av dere skulle bygge et tårn, ville han ikke da sette seg ned og regne ut hva det ville koste, for å se om han hadde nok til å fullføre det med? Ellers risikerte han å lage grunnmuren og så bli til latter for dem som så på, fordi han ikke kunne bygge det ferdig. Ja, slik ville folk si: 'Denne mannen begynte på et byggverk, men han var ikke istand til å få det fullført.' Eller en konge som vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke først ned og tenker over om han med ti tusen mann kan holde stand mot en som møter ham med tyve tusen? Og kan han ikke det, sender han menn avsted mens den annen ennå er langt borte, for å forhandle om fred.


Og slik er det at ingen av dere kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


13.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page