top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

14.februar på St rita Radio

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!

For du er min klippe og min tilflukt,

og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

6. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Fest for De hellige Kyrillos og Methodios


Evangelium Mark 8,11–13

På den tid kom det noen fariseere og begynte å diskutere med Jesus, og forsøkte å lokke ham til å gi dem et tegn fra himmelen. Da sukket han dypt og inderlig og sa: «Hva har dette folk med å kreve tegn? Nei sannelig om dette folk skal få noe tegn!» Dermed gikk han fra dem, steg ombord og drog over til den andre bredden.


Bønn

Laudes lest av Eli

Vesper lest av Eli

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


13.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page