top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

14.mai På St Rita Radio

"Dere valgte ikke meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Halleluja."

Pavens bønneintensjon for mai: La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.


Karmels Hage - Hans eminense Anders kardinal Arborelius O.C.D. Biskop av Stockholm del 2


Fest for Den hellige Mattias

Dagens utvalgte helgen Den hellige Bonifatius av Tarsus Evangelium Joh 15,9–17


Bønn

2. lesning matutin lest av Hæge. Laudes lest av Loke. Vesper lest av Loke. Tidebønn for uke 6, vol. III Hentet fra boken Tidebønnene Volum III utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dagBønnTidebønn


Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk
St Rita TV


Fra 10.maiPodkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page