top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.august på St Rita Radio

"Et stort tegn viste seg på himmelen:

En kvinne, kledd i solen, med månen under sine føtter,

og en krans av tolv stjerner om sitt hode."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

19. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag


I de dager skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.


Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:


«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»


Da sa Maria:


«Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min Frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har Den Mektige gjort mot meg – hellig er hans navn – og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt.


Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike.


Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte i miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»


Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte deretter hjem til sitt hus.

Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

2.Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


12.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page