top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.desember på St Rita Radio

Herren kommer, han drøyer ikke. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare seg for alle folkeslag.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

3.uke i advent, onsdag

Minnedag for Den hellige Bacchus av Jerusalem

Evangelium Luk 7,19–23

På den tid kalte Johannes to av sine disipler til seg og sendte dem til Herren for å spørre: «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Mennene kom da til Jesus og sa: «Johannes, Døperen, har sendt oss til deg for å spørre om du er den som skal komme, eller om vi skal vente en annen?» Nettopp da var det mange som ble helbredet for sine sykdommer, sine plager og sine onde ånder, og mange blinde fikk synet igjen. Og Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere ser og hører: Blinde ser og lamme går, spedalske blir renset og døve får høre, døde oppstår, og det glade budskap forkynnes for de fattige. Og: Salig er den som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg.»


Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 3, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


13.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page