top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.januar på St Rita Radio

eg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

1. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Mark 2,13–17

På den tid gikk Jesus ut igjen, ned langs sjøen; men hele mengden kom efter ham, og han talte til dem der ute. Idet han gikk forbi tollboden, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte der. Han sier til ham: «Følg meg.» Og han reiste seg og fulgte Jesus.

En gang Jesus satt til bords hjemme hos ham, var det også en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som spiste sammen med Jesus og hans disipler (for det var nå mange som hadde sluttet seg til ham). Men da fariseernes lovkyndige så at han satt til bords med tolloppkrevere og syndere, bemerket de til hans disipler: «Han spiser sammen med tolloppkrevere og syndere!» Men Jesus hørte det og svarte: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle.»


Bønn

Laudes lest av Loke

Vesper lest av Loke

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


13.Januar på St Rita Radio


Podkaster på St Rita


Foto:St Rita Radio


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page