top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.juli på St Rita

005.juli på St Rita - EWTN Norge

Minnedag for Den hellige Svithun, skytshelgen for Stavanger og mot tørke


Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.

Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.


Evangelium Matt 12,1-8 

På den tid hendte det at Jesus vandret gjennom kornmarkene på en sabbat. Hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og spise dem. Men fariseerne som så det, sa til ham: «Der gjør dine disipler noe som ikke er tillatt på sabbaten.» Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og spiste av skuebrødene, som hverken han eller hans følge hadde lov til å spise, - bare prestene? Eller har dere ikke lest i Loven at prestene i templet kan bryte sabbaten uten dermed å være skyldige? Og det sier jeg dere, at her er noe større enn templet. Og hvis dere hadde skjønt hva meningen er med dette ordet: 'Miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha' - da ville dere ikke ha fordømt folk som er uten skyld. Menneskesønnen er nemlig herre over sabbaten.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagens evangelium podkast


Tidebønner:

Nye program:


Video:


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page