top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.juli på St Rita Radio

"Herre, la dine prester kle seg i rettferd,

og dine hellige rope med fryd.

For David, din tjeners skyld, vis ikke din salvede fra deg."


Pavens bønneintensjon for juli: Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

15. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedag for Den hellige Svithun av Winchester

Evangelium Matt 24,42–47

På den tid sa Jesus til sine disipler:


«Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer. Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.


Mon tro hvem han er, den tro og kloke tjener, som husbonden har satt til å bestyre sitt hus, så folkene får mat i rette tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier.»


Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 3, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV14.juli på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: P. Reidar


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page