top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.november på St Rita Radio

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

33. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Minnedag Den hellige Albert den Store


Evangelium Luk 18,35–43

På den tid nærmet Jesus seg Jeriko, og det satt en blind der ved veikanten og tigget. Da han hørte folkemengden på veien, spurte han hva det var, og de svarte at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Da ropte han ut: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» De som gikk foran prøvde å true ham til å tie, men han bare skrek enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og bød at han skulle føres frem. Og så spurte han den blinde: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Og Jesus sa til ham: «Bli seende. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen, og fulgte Jesus videre på veien, mens han lovet Gud. Og alt folket som så det, sang Guds pris.


Bønn

Laudes Eli.

Vesper Eli.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
14.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page