top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

15.september på St Rita Radio

"Simeon sa til Maria: Se, dette barn

skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel, –

et tegn det skal stå strid om.

Også ditt hjerte skal bli gjennomboret av et sverd."


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

24. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Evangelium Joh 19,25–27

På den tid stod Jesu mor og hennes søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria fra Magdala ved hans kors.

Da Jesus ser sin mor stå der sammen med den disippel han holdt så meget av, sier han til henne: «Kvinne, der står din sønn.» Og så, henvendt til disippelen: «Der står din mor.» Og fra den stund av tok disippelen henne til seg.

Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV13.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page