top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

16.desember på St Rita RAdio

Herre, du er nær, og alle dine bud er sannhet:

fra første stund har jeg kjent ditt vitnesbyrd, at du er til evig tid


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

3.uke i advent, torsdag

Evangelium Luk 7,24–30

Mens sendebudene fra Johannes gikk sin vei, begynte Jesus å tale til folket om Johannes:


«Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier for vinden? Nei. Men hva var det da dere gikk ut for å se? En mann kledd i fine klær? Heller ikke. De som lever i luksus og går omkring i prektige klær, de finnes på kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se, - en profet? Ja, sier jeg, og noe mer enn en profet. For det er om ham det står skrevet:


'Se, jeg sender mitt sendebud foran deg, han skal rydde den vei du skal gå.'


Og jeg sier dere at blant alle dem som er født av en kvinne, finnes det ingen større enn Johannes. Men i Guds rike er selv den minste større enn han.»


Hele folket som hørte ham, og tollerne med, æret Gud ved å la seg døpe av Johannes; men fariseerne og de lovkyndige vraket Guds plan med dem, og ville ikke la seg døpe.
Bønn

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 3, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


15.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page