top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

16.februar på St Rita Radio

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!

For du er min klippe og min tilflukt,

og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

6. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Evangelium Mark 8,22–26

På den tid kom Jesus og disiplene til Betsaida. Der førte de til ham en blind mann og ba ham om å røre ved ham. Da tok han den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen, og smurte spytt på øynene hans. Så la han hendene på ham, og spurte om han så noe. Mannen så opp og sa: «Jeg ser folk - lik trær som går omkring.» Da la han på ny hendene over øynene hans, og den blinde så klart og var helbredet, så han tydelig kunne se ting langt borte. Da sendte Jesus ham hjem, men sa til ham: «Gå ikke engang gjennom landsbyen.»


Bønn

Laudes lest av Hege

Vesper lest av Hege

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


15.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page