top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

16.oktober på St Rita Radio

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,

Herre, hvem kunne da bli stående?

Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

28. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Minnedag Den hellige Teresa av Ávila


Evangelium Luk 12,8–12

På den tid sa Jesus til disiplene: «Så sier jeg dere: Enhver som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved overfor Guds engler. Men den som fornekter meg overfor menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Enhver som sier noe imot Menneskesønnen, han skal få tilgivelse; men den som spotter den hellige Ånd, han skal ikke få det tilgitt. Når de fører dere frem for synagogedomstolene, for embedsmenn og makthavere, så vær ikke engstelige for hvordan dere skal forsvare dere eller hvilke ord dere skal bruke. For når tiden er inne, vil den hellige Ånd inngi dere hva dere skal si.»

Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV

13.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page