top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

16.september på St Rita Radio

"Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!"


Pavens bønneintensjon for september: Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

24. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Minnedage for Den hellige pave Kornelius


Evangelium Luk 7,36–50

På den tid var det en av fariseerne som bød Jesus til middag, og han gikk med ham hjem og tok plass ved hans bord. Der i byen var det en kvinne som levde i synd. Da hun nå fikk vite at Jesus spiste hos fariseeren, kom hun dit med en alabasterkrukke med parfyme og stilte seg gråtende bak ham, nede ved fotenden der han lå. Tårene dryppet over hans føtter mens hun tørket dem med sitt hår, helte parfyme over og dekket dem med kyss. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han til seg selv: «Hvis dette var en profet, ville han vite hvem og hva for slags syndig menneske hun er, denne kvinnen som rører ved ham.»


Da sa Jesus til ham: «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han svarte: «Si det, rabbi.» Jesus sa: «To menn skyldte penger til en pengeutlåner. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, eftergav han dem begge gjelden. Hvem av dem kommer da til å holde mest av ham?» Simon svarte: «Jeg antar den han eftergav mest.» Jesus sa: «Du svarte riktig.» Og idet han vendte seg mot kvinnen, sa han til Simon: «Du ser denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hjem, gav du meg ikke vann til å vaske føttene i, men hun har vætt dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du gav meg ikke noe velkomstkyss, men siden jeg kom inn har hun ikke gjort annet enn å kysse mine føtter. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med parfyme. Og derfor sier jeg deg, at alle hennes synder er henne tilgitt, så mange som de er, siden hun har vist så stor en kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker også lite.» Og så sa han til henne: «Dine synder er deg tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som gir seg til å forlate synder?» Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg, gå hjem i fred.»


Bønn

Laudes lest av Erika.

Vesper lest av Erika.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV15.september på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page