top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

17.februar på St Rita Radio

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!

For du er min klippe og min tilflukt,

og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

6. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Evangelium Mark 8,27–33

På den tid drog Jesus og disiplene over mot landsbyene omkring Caesarea Philippi. Og underveis spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen, - men andre sier Elija, og andre igjen bare: en av profetene.» Da spurte han dem selv: «Enn dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter tar da ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette forbød han dem strengt å snakke om til noen.

Derefter begynte han å forklare dem at Menneskesønnen skulle få meget å lide og bli forkastet av folkets eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige, og at han skulle bli slått ihjel og oppstå igjen efter tre dager. Alt dette taler han rett ut om. Men Peter tok ham til side og begynte å tale ham alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter: «Bort fra meg, Satan, for du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»


Bønn

Laudes lest av Gunn Ingeborg

Vesper lest av Gunn Ingeborg

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


15.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page