top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

17.november på St Rita Radio

Oppdatert: 17. nov. 2021

Allmektige Gud, du gav den salige Elisabeth den nådegave å gjenkjenne og ære Kristus i de fattige. Lær oss på hennes forbønn med utrettelig kjærlighet å tjene dem som lider nød og bærer tunge byrder. Ved vår Herre


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

33. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag


Evangelium Luk 19,11–27

På den tid fortalte Jesus en lignelse fordi han var nær Jerusalem, og de tenkte at Guds rike nå straks skulle bryte frem. Han sa da: «En adelsmann drog en gang til et land langt borte for å få kongsnavn, og så vende hjem. Han kalte ti av sine tjenere til seg og gav dem ti pund, og sa til dem: 'Driv forretninger med disse til jeg kommer tilbake.' Men hans landsmenn hatet ham og sendte en sendeferd efter ham som skulle si: 'Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.' Da han så kom tilbake for å overta kongedømmet, lot han kalle frem de tjenerne han hadde overlatt pengene til, for å få vite hva hver enkelt hadde fått ut av dem. Den første kom da frem og sa: 'Herre, av ditt ene pund er det blitt ti pund.' Og han sa: 'Det er bra, du er en god tjener. Og fordi du har vært pålitelig i små ting, skal du herske over ti byer.' Så kom den andre og sa: 'Herre, ditt pund er blitt til fem pund.' Og til ham sa han: 'Så vær herre over fem byer.' Derefter kom det enda en annen og sa: 'Herre, her har du pundet ditt, som jeg hadde gjemt i et tørkle. For jeg var redd for deg, så streng en mann som du er; du tar inn der du ikke har lagt ut, og høster der hvor du ingenting har sådd?' Da svarte kongen: 'Du er en slett tjener, og det er ut fra dine egne ord jeg dømmer deg! Så du mente at jeg er en hård mann, som tar inn der jeg ikke har lagt ut, og som høster der hvor jeg ikke har sådd? Men hvorfor satte du da ikke pengene mine i en bank? så hadde jeg iallfall fått dem igjen med renter?' Og så sa han til dem som stod omkring: 'Ta pundet fra ham, og gi det til ham som har ti pund.' De svarte: 'Men han har jo allerede ti, herre?' 'Da sier jeg dere at den som har, han skal få mer, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. - Men mine fiender, de som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne!'»


Bønn

Laudes Hege.

Vesper Hege.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
16.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page