top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

17.oktober på St Rita Radio

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;

vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!

Vokt meg, Herre, som din øyensten,

skjul meg under dine vingers skygge!


Pavens bønneintensjon for oktober: Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

29. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Minnedag Den hellige Heron av Antiokia


Evangelium Mark 10,35–45

På den tid kom de to Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, frem til Jesus og sa: «Mester, vi vil gjerne få be deg om en gunst.»


Jesus svarte: «Og hva skal det være?»


De sier da: «Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet – den ene ved din høyre og den annen ved din venstre!»


Men Jesus svarer: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller ta imot den dåp som jeg skal igjennom?»


De sier: «Det kan vi.»


Men Jesus svarer dem: «Det beger jeg drikker, skal også dere få drikke, og min dåp skal også dere døpes med. Men hvem som skal sitte ved min høyre og ved min venstre side, det tilkommer det ikke meg å avgjøre. Det vil bli slik som det er bestemt.»


De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på Jakob og Johannes. Jesus kalte disiplene til seg og sa:


«Dere vet hvordan de som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Menneskesønnen er nemlig ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.»

Bønn

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Pål Johannes.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV

16.oktober på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page