top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

18.desember på St Rita Radio

Kristus, vår konge, kommer.

Han er det Guds lam som Johannes forkynte.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

3.uke i advent, lørdag

Evangelium Matt 1,18–24

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:

Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved den hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet. Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved den hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.» - Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten:

«Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr: «Gud med oss»). Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham, og førte sin hustru hjem til seg.
Bønn

Laudes lest av Loke.

Vesper lest av Loke.

Tidebønn for uke 3, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


17.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page