top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

18.februar på St Rita Radio

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!

For du er min klippe og min tilflukt,

og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

6. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Mark 8,34–38.9,1

På den tid kalte Jesus sammen folket og disiplene og sa til dem: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det; mens den som setter livet til for min skyld og for evangeliets skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? Ja, for hva kan en mann gi i vederlag for sitt liv? - For den som ikke vedkjenner seg meg og mitt budskap overfor dette utro og syndige folk, ham skal heller ikke Menneskesønnen kjennes ved, når han kommer i sin Fars glans og omgitt av de hellige engler.» Og han la til: «Og tro meg på mitt ord: Det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden før de har sett Guds rike komme i all sin velde.»


Bønn

Laudes lest av Loke

Vesper lest av Loke

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


16.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page