top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

18.mars på St Rita Radio

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt.

La meg aldri i evighet bli til skamme.

Du vil føre meg ut av snaren

som de har lagt for meg i det skjulte,

for du er mitt vern.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.


2. uke i fasten, fredag Den hellige Kyrillos av Jerusalem


Evangelium Matt 21,33–46

På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets eldste: «Lytt nå til en annen lignelse.


Det var en gang en godseier som plantet en vinhave, satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinperse i den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vindyrkere og reiste utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til dem for å hente sin del av frukten. Men istedenfor gikk forpakterne løs på tjenerne - en slo de, en annen drepte de, en tredje stenet de. Han sendte da ut andre, og flere enn første gang, men de gjorde like ens med dem. Til sist sendte han dem sin sønn, idet han tenkte: 'Min sønn vil de iallfall ha respekt for.' Men da forpakterne så ham komme, sa de til hverandre: 'Der har vi arvingen, kom, så slår vi ham ihjel, og arven blir vår.' Dermed tok de fatt i ham, kastet ham ut av vinhaven og slo ham ihjel. - Men når vinhavens eier kommer, hva gjør han da med disse forpakterne?»


De svarte: «Onde er de, og en ond død skal han la dem lide. Og dernest skal han la andre forpakte vinhaven - slike som gir ham frukten i rette tid.» Da sier Jesus til dem: «Har dere aldri lest i Skriften:


'Den sten som byggmestrene vraket, den er blitt husets hjørnesten.


Ved Herren er dette skjedd; et under er det for oss å se.' Og derfor sier jeg dere at Guds rike skal bli tatt fra dere, og gitt til et folk hvor det får bære frukt».


Da yppersteprestene og fariseerne hørte disse lignelsene, skjønte de at det var dem han siktet til. De ville gjerne latt ham arrestere, men var redde for folket, som holdt ham for en profet.


Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 2, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


17.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page