top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

18.november på St Rita Radio

Allmektige Gud, du gav den salige Elisabeth den nådegave å gjenkjenne og ære Kristus i de fattige. Lær oss på hennes forbønn med utrettelig kjærlighet å tjene dem som lider nød og bærer tunge byrder. Ved vår Herre


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

33. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Evangelium Luk 19,41–44

På den tid nærmet Jesus seg Jerusalem og så ut over den, da brast han i gråt over den og sa: «Om bare også du idag hadde forstått hva som tjener til din fred. Men nei - det er skjult for dine øyne. Så skal du få oppleve dager da dine fiender skal grave festningsvoller omkring deg, da de skal omringe deg og trenge inn på deg fra alle kanter og jevne deg med jorden, sammen med alle dine barn. Det skal ikke bli sten tilbake på sten av deg, fordi du ikke skjønte det, da Gud i sin nåde besøkte deg.»


Bønn

Laudes Pål.

Vesper Pål.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
17.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page