top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

19.august på St Rita Radio

"Gud, du vårt skjold,

vend blikket mot din salvedes åsyn,

for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen."


Pavens bønneintensjon for august: La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

20. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Evangelium Matt 22,1–14


På den tid gav Jesus seg på ny til å tale til yppersteprestene og fariseerne i lignelser:


«Himlenes rike kan lignes med en konge som holdt bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å varsle alle som var innbudt til bryllupet; men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere med den beskjed: 'Si til de innbudte: «Festmåltidet er stelt i stand, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er parat; kom nå til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, den ene ut på sin åker, den annen til sine forretninger; og andre igjen gikk løs på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og lot sine tropper rykke ut; de gjorde det av med morderne og satte deres by i brann. Så sier han til sine tjenere: «Alt var nok klart til bryllupsfesten, men de jeg innbød, var det ikke verd. Vel, så gå ut og still dere ved veikryssene, og innby alle dere treffer til bryllupet.» Og tjenerne gikk ut langs veiene og samlet alle de fant, onde og gode, så bryllupssalen fyltes med gjester. Men da kongen kom for å ta gjestene i øyesyn, fikk han øye på en som ikke var kledd til bryllups. «Men min venn,» sier han da til ham, «hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men den annen bare tidde. Da sa kongen til dem som vartet opp: «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket, der de skal gråte og hulke bittert.»' - Mange er nok innbudt, men få er utvalgt.»


Bønn

Laudes lest av Erika.

Vesper lest av Erika.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


17.august på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page