top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

19.februar på St Rita Radio

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!

For du er min klippe og min tilflukt,

og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

6. uke i det alminnelige kirkeår, fredag


Evangelium Mark 9,2–13

På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem avsides, opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble skinnende hvite - så hvite at ingen bleker på jorden kan gjøre maken. Og de så for seg Elija og Moses, som kom og talte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa: «Rabbi, det er godt vi er her! La oss sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija» - han visste ikke hva han skulle si, så forferdet var de blitt. Da kom en sky og senket seg over dem, og ut fra skyen lød en røst: «Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!» Og med ett, da de så seg omkring, var det ingen andre å se der enn Jesus alene.

Men på veien ned fra fjellet gav Jesus dem streng beskjed om ikke å fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet, men begynte så å drøfte seg imellom hva dette med å oppstå fra de døde skulle bety. De stilte ham også et spørsmål, om det var så som de lovkyndige sa, at Elija først måtte komme. Han svarte: «Det er riktig nok at først kommer Elija for å sette alt i rette stand. Men hva betyr så det som står skrevet om Menneskesønnen, at han skal mishandles og forhånes? Og hva Elija angår, så er han allerede kommet, og de gjorde med ham som de fant for godt, slik som det står skrevet om ham.»Bønn

Laudes lest av Loke

Vesper lest av Loke

Tidebønn for uke 2, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


18.februar på St Rita RadioPodkaster på St RitaFoto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page