top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

19.juli på St Rita Radio

"Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.

Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,

og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt."


Pavens bønneintensjon for juli: Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

16. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Minnedag for Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ)

Evangelium Matt 12,38–42

På den tid var det noen av de lovkyndige og fariseerne som tok til orde og sa: «Rabbi, vi vil gjerne se et jærtegn av deg.» Men Jesus svarte dem: «Et ondt og utro folk krever tegn. Men noe annet tegn enn profeten Jonas skal det ikke få. For som Jona var i sjøuhyrets buk i tre dager og tre netter, slik skal også Menneskesønnen hvile i jordens skjød i tre dager og tre netter. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jonas forkynnelse, - og her er noe større enn Jona. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med vår egen tids folk, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom, - og her er noe større enn Salomo.»


Bønn

Laudes lest av Eli.

Vesper lest av Eli.

Tidebønn for uke 4, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dagTidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:

Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV17.juli på St Rita Radio

Podkaster på St Rita
Foto: Anne Samuelsen
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page