top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

19.mai på St Rita Radio

"Klapp i hendene, alle folk,

lovsyng Gud med jublende røst! Alleluja."

Pavens bønneintensjon for mai: La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.


Dagens utvalgte helgen Den hellige Kyrillos av Trier Evangelium Joh 17,11b–19

2. lesning matutin lest av Hæge. Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege. Tidebønn for uke 7, vol. III Hentet fra boken Tidebønnene Volum III utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Bønn


Tidebønn


Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
Fra 17.mai

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page