top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

19.november på St Rita Radio

Allmektige Gud, du gav den salige Elisabeth den nådegave å gjenkjenne og ære Kristus i de fattige. Lær oss på hennes forbønn med utrettelig kjærlighet å tjene dem som lider nød og bærer tunge byrder. Ved vår Herre


Pavens bønneintensjon for november: Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

33. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Evangelium Luk 19,41–44

På den tid gikk Jesus inn i templet og begynte å kaste ut dem som drev handel der, idet han sa: «Det står skrevet: 'Og mitt hus skal være et bønnens hus.' Men dere har gjort det til et røverrede.» Hver dag var han i templet og underviste. Yppersteprestene og de lovkyndige, såvel som folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de visste ikke hvordan de skulle bære seg ad, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.


Bønn

Laudes Loke.

Vesper Loke.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
18.november på St Rita Radio

Podkaster på St Rita

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page