top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

2.april på St Rita Radio

Dødens rep omgav meg,

dødsrikets snarer fanger meg.

I min trengsel ropte jeg til Herren,

og han hørte min røst fra sitt hellige tempel.


4. uke i fasten, lørdag Den hellige Frans av Paola


Evangelium Joh 7,40–53

På den tid hørte noen i mengden hva Jesus sa og utbrøt: «Dette er virkelig profeten!» mens andre sa: «Han er Messias!» Da svarte noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier kanskje ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra landsbyen Betlehem?» I mengden var det da delte meninger om ham; noen ville arrestere ham, men ingen fikk lagt hånd på ham.

Tempelvakten kom så tilbake til yppersteprestene og fariseerne, som spurte dem: «Hvorfor har dere ikke bragt ham med?» Vaktfolkene svarte: «Aldri har noe menneske talt som denne mann!» Da svarte fariseerne dem: «Dere har vel ikke latt dere føre vill, dere også? Er det vel kanskje noen av rådsherrene eller av fariseerne som tror på ham? Bare denne hopen, som ingenting kjenner til Loven - forbannet er den!» Nikodemos, en av deres egne, som tidligere hadde vært hos Jesus, sier da til dem: «Vår Lov dømmer da vel ikke en mann før han er blitt forhørt, så man har fått rede på hva han gir seg av med?» De svarte: «Er kanskje du også fra Galilea? Undersøk, så skal du få se at i Galilea oppstår der ingen profet.» Så gikk de hver til sitt.


Bønn

Laudes lest av

Vesper lest av

Tidebønn for uke 4, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Peder

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Artikkler fra St Rita Radio

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima Om Mariakonsekrasjon

Hva går en innvielse til Jomfru Marias rene hjerte ut på?

Pave Frans vigsler Russland til Marias Plettfrie Hjerte "Mirakelet i Fatima 1917" - Tredje hemmelighet


Dagen i dag


Tidebønner

Nye program
Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


1.april på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page