top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

2.desember på St Rita Radio

Til deg løfter jeg min sjel, min Gud;

til deg setter jeg min lit,

og jeg skal ikke bli til skamme.

La ikke mine fiender håne meg.

Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort.


Pavens bønneintensjon for desmber: La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

1.uke i advent, onsdag

Evangelium Matt 7,21.24–27

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Ikke alle som sier til meg: 'Herre, herre?' skal komme inn i himlenes rike, men alene den som gjør min himmelske Fars vilje.


Enhver som lytter til hva jeg her sier, og handler i samsvar med det, han kan lignes med en klok mann, som bygde sitt hus på fjellgrunn. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og kastet seg over huset; men det falt ikke sammen, fordi det var lagt på fjellgrunn. Mens enhver som lytter til mine ord, men ikke handler efter dem, han kan lignes med en tåpe, som bygde sitt hus på sand. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og gikk løs på huset. Og det huset falt, og brøt fullstendig sammen.»


Bønn

Laudes Pål Johannes.

Vesper Johannes.

Tidebønn for uke 1, vol. I

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:


Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV
1.desember på St Rita Radio

Podkaster på St Rita


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page