top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

2.juni på St Rita Radio

Kom og hør, alle som frykter Gud, og jeg vil fortelle

hva Herren har gjort mot min sjel. Halleluja.


Last ned St Rita Radio app for Android her: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreo.stritaradioDagens evangelium Joh 17,20–26 På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa: «Hellige Far! Jeg ber ikke for dem alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg: La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg, - la også dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett som vi er ett, - jeg i dem og du i meg. Ja, måtte de være i fullkommen enhet, så verden kan forstå at du har sendt meg, og at du elsker dem med den samme kjærlighet som du har til meg! Far! Jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se min herlighet - den som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far! Verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse har forstått at du har sendt meg; jeg har latt dem lære ditt navn å kjenne og skal gjøre det igjen, så den kjærlighet du har hatt til meg, også kan være i dem, og jeg selv i dem.»

Bønn

Laudes lest av Gunn-Ingeborg.

Vesper lest av Gunn-Ingeborg

Tidebønn for påsketiden

Hentet fra boken Tidebønnene Volum Iutgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Tidebønner

Nye program
Hør lydbok om hellige Rita sitt livHør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita T

1.juni på St Rita RadioPodkaster på St Rita0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page