top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

2.mars på St Rita Radio

Da jeg ropte til Herren, hørte han min røst.

Han fridde meg fra dem som truet meg.

Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg!


Pavens bønneintensjon for januar: Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.


Torsdag etter askeonsdag - Fastetiden Minne dag for Den hellige Kunigunde


Evangelium Luk 9,22–25

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde.»


Så sa han til dem alle: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans egen undergang?»Bønn

Laudes lest av Pål

Vesper lest av Pål

Tidebønn for uke 2, vol. II

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen baserer seg på katolsk.no og tidebønnsboken, redigert og lest av Reidun Jofrid.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønner -

Nye program
Hør St Rita Radio direkte


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV


2.mars på St Rita RadioPodkaster på St Rita


Foto: St Rita Radio

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page